Coronapandemin, demokrati, arbetsmarknad, integration och privatekonomi

arebtsmarknadcoronapandemidemokratiPerspektivtrygghet

2 jun 2021

Med: Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse

Den här undersökningen beskriver vad människor i Sveriges 60 mest utsatta områden tycker och tänker kring samhällsutvecklingen i området där de bor och i Sverige i stort. Undersökningen innehåller frågor om samhället, närområdet, vilket förtroende man har för olika institutioner och hur man ser på integrationen i Sverige. I årets undersökning har vi även ställt en rad nya frågor om privatekonomi och coronapandemin.
Nytt för i år är även en undersökning bland över 500 högre chefer i både privat och offentlig sektor. Cheferna har fått besvara frågor om integrationsarbete, etnisk mångfald och attityd i en rad olika politiska frågor.

Vi redovisar undersökningarnas resultat utifrån gruppens totala svar och gör även jämförelser mellan olika undergrupper. De undergrupper som kommenteras i utsatta områden är i huvudsak kön, ålder, utrikesfödd samt hur svaren skiljer sig åt mellan olika kategorier av utsatta områden dvs. de tre olika nivåerna av utsatthet. I chefsundersökningen kommenteras i huvudsak kön, ålder och sektor.

Kunskapspartner

Marianne och  Marcus Wallenbergs stiftelse

Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse