Muharrem Demirok (C)

LivePartiledartal

2 juni, 16:30 – 17:00

Huvudscenen

Arrangör: Järvaveckan

Medarrangör: Centerpartiet

Ämne: Demokrati och politik

Tillgänglighet: Vi har teckenspråkstolk

Språk: Svenskt tal

Partiledare för Centerpartiet, Muharrem Demirok.

ARRANGÖR

Järvaveckan

Arrangörens Program