Tidigare event 2023

Morgondagens arbetsmarknad: Hur teknologi, globalisering och demografiska förändringar påverkar arbetsmarknaden?

LivePanelsamtal

2023, 31 maj, 17:15 – 18:00

Huvudscenen

Arrangör: Järvaveckan

Ämne: Arbetsmarknad och näringsliv, Demokrati och politik

Tillgänglighet: Vi har teckenspråkstolk

Språk: Svenskt tal

Teknologisk innovation accelererar i en aldrig tidigare skådad takt, vilket driver omvandlingen av arbetsmarknaden. Globaliseringen fortsätter att omformulera ekonomiska och sociala strukturer. Och demografiska skiften, från åldrande befolkningar till en alltmer diversifierad arbetskraft, ställer nya krav på arbetsplatserna. Under denna paneldiskussion kommer vi att undersöka dessa faktorer, deras inverkan på arbetsmarknaden och hur vi kan förbereda oss för att möta de utmaningar och möjligheter de medför. Vi kommer också att diskutera hur vi kan stödja utvecklingen av de färdigheter och egenskaper som kommer att vara avgörande på morgondagens arbetsmarknad, samtidigt som vi ökar mångfalden och inkluderingen på arbetsplatserna.

Vårt samtal kommer att berikas av två nya och unika rapporter: ”Järvaveckan Research: Perspektiv Arbetsmarknad” och ”Järvaveckan Research: Perspektiv Näringslivet”. Dessa rapporter kartlägger stämningen inom arbetsmarknaden och näringslivet och kommer att ge värdefulla insikter till vårt samtal. Perspektiv Arbetsmarknad är framtagen av undersökningsföretaget Novus, på uppdrag av Järvaveckan Research och H&M. Perspektiv Näringslivet är framtagen av undersökningsföretaget Kantar-Sifo, på uppdrag av Järvaveckan Research och PwC.

MODERATOR

Alice Teodorescu Måwe

Opinionsbildare på egna publikationen Klartext och bland annat kolumnist i DN. Utbildad jurist med lång bakgrund som opinionsbildare och skribent med ett särskilt intresse för frågor kring integration och arbetsmarknad. 

PANELDELTAGARE

Teresa Carvalho (S)

Riksdagsledamot och arbetsmarknadspolitiske talesperson

Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiske talesperson och vice ordförande i Riksdagens Arbetsmarknadsutskott. Riksdagsledamot från Norrköping sedan 2014.

PANELDELTAGARE

Camilla Mårtensen (L)

Arbetsmarknadspolitisk talesperson

Riksdagsledamot och arbetsmarknadspolitisk talesperson för Liberalerna.

PANELDELTAGARE

Marcus Hartmann

Public Affairs & Sustainability Manager, H&M North

Marcus Hartmann har över femton års erfarenhet av kommunikation, påverkansarbete och hållbarhet från olika branscher. Sedan oktober 2022 är han ansvarig för H&Ms hållbarhets- och påverkansarbete på sju marknader i Nordeuropa, inklusive Sverige. 

PANELDELTAGARE

Katarina Roddar

Personaldirektör, PwC

I sin roll som personaldirektör på PwC har Katarina en viktig roll i att bidra till att skapa en stark inkluderande kultur, med en positiv medarbetarupplevelse i en snabbt föränderlig tid. Katarina har en lång erfarenhet av att driva förändringsarbete, med medarbetarna i fokus, för att skapa de bästa förutsättningarna att utvecklas både som individer och som organisation.

PANELDELTAGARE

Monica Längbo

HR direktör, Axfood

Monica driver ett affärsnära HR med fokus på digitalisering, inkludering och hållbarhet. Axfood är Sveriges näst största aktör inom dagligvaruhandeln och möter varje vecka 4,5 miljoner kunder genom Willys, Hemköp, Tempo, Snabbgross och Middagsfrid. Axfood är också delägare i Eurocash, Urban Deli, Apohem, Mathem och Citygross. Axfood strävar efter att bli Sveriges mest inkluderande mataktör och fick förra året motta Allbrightpriset för vårt strategiska arbete med mångfald och inkludering.

PANELDELTAGARE

Eva Samakovlis

Analysdirektör och chef för Analysavdelningen, Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens uppdrag är att sammanföra de som söker arbete med de som söker arbetskraft samt att bidra till att öka sysselsättningen. Analysavdelningen analyserar och utvärderar arbetsmarknaden i stort, arbetsmarknadspolitiska insatser och Arbetsförmedlingens resultat.

PANELDELTAGARE

Maria Hemström Hemmingsson

Generaldirektör, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU)

Maria Hemström Hemmingsson är en erfaren forskare och tjänsteman med en gedigen bakgrund inom nationalekonomi, arbetsmarknadsfrågor, jämställdhet och socialförsäkring. Mellan åren 2004 och 2016 arbetade Maria som tjänsteman i Regeringskansliet, där hon hanterade en rad frågor kopplade till arbetsmarknaden, jämställdhet och socialförsäkring. Hennes arbete i Regeringskansliet följdes av en tjänst som generaldirektör för Inspektionen för socialförsäkringen mellan 2016 och 2018. Maria tjänstgjorde som tillförordnad generaldirektör för Försäkringskassan 2018—2019. Sedan 2019 är Maria Hemström Hemmingsson generaldirektör för Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).