Tidigare event 2023

Bygga trygga barn. Så kan skolbyggnaden bidra till lösningen på utanförskapet.

Hur kan skolbyggnaden bidra till förbättrade resultat?
Hur gör vi skolbyggnaden till en hävstång för innanförskap?
Hur bygger man så att alla elever, oavsett NPF eller andra behov, kan inkluderas i en och samma skola?

Var med i ett samtal med arkitekten, skolchefen och lärmiljöexperten om hur den fysiska skolmiljön kan hjälpa eller stjälpa möjligheten för alla elever att växa, utvecklas och bli delaktiga i samhället.

Vi får nycklarna till internationellt hyllade Minnebergsskolan i Arvika, som ritats med ett nytt tänk baserat på evidens och innovation utifrån pedagogiska behov och centrala hållbarhetsmål.

Vi får också höra varför just Minnebergsskolan lyfts fram som föredöme av New European Bauhaus och EU-kommissionens råd för strategiska investeringar i infrastruktur och utbildning.

Moderator

Stefan Petersson

Arkitekt SAR/MSA

Spad

Stefan är arkitekt och driver kontoret spad i Stockholm. Han är lärare på KTH samt särskild utredare inom Livslångt lärande. 2008 startade han och drev KTH i Tensta. Stefan innehar delat ordförandeskap i rådet för arkitektur och barn inom Sveriges Arkitekter.

Paneldeltagare

Andreas Svensson

Arkitekt SAR/MSA

Brunnberg & Forshed Arkitektkontor

Andreas är arkitekt och delägare på Brunnberg & Forshed Arkitektkontor i Stockholm och arbetar huvudsakligen med skolor och övriga samhällsfastigheter. Som ansvarig arkitekt för Minnebergsskolan har han varit delaktig genom hela processen från första skiss till färdig byggnad.

Christian Persman

Kvalitetschef

Arvika kommun

Christian arbetar som kvalitetschef i Arvika kommun. Största delen av sin yrkesbakgrund har han emellertid i skolan där han arbetat som lärare, skolledare, utvecklingsledare och grundskolechef. Han kombinerar sitt nuvarande arbete med utbildningsledning på Karlstads Universitets rektorsutbildning.

Frida Brismar Pålsson

Konsult och strateg

Paradis Produktion

Frida är grundare av konsultbyrån Paradis Produktion (2015). Hon är en uppskattad processledare, utbildare och författare som arbetar för utveckling och evidensbasering i samhällsbyggnadsprojekt med fokus på lärande, hälsofrämjande och samskapande rum.

Pernilla Ivarsson

Arkitekt SAR/MSA, hållbarhetsansvarig

Brunnberg & Forshed Arkitektkontor

Pernilla är arkitekt och hållbarhetsansvarig på Brunnberg & Forshed. Hon delar sin tid mellan arkitektuppdrag såsom Minnebergsskolan och hållbarhetsfrågor. Då hållbarhet är komplext anser hon att samverkan över branschgränser är viktigt för ett lyckat resultat, inte minst gällande social hållbarhet.