Sveriges 61 utsatta områden

arbete och företagandedemografiFakta för förändringprivatekonomiutbildning

12 jun 2019

Med: Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse , Statistikmyndigheten SCB

Den här undersökningen tittar på Sveriges 61 utsatta områden och fokuserar på ämnesområdena demografi, boende, skola & utbildning, arbete & företagande samt ekonomi & inkomster. Med hjälp av kartor och definitioner från polisen kunde vi ringa in de utsatta områdena och därmed vilka personer som bor där. Just dessa personer tog sedan statistikmyndigheten SCB fram relevant statistik för på aggregerad nivå.
Statistiken har sedan studerats noga och ett urval av intressanta data presenteras i denna rapport. Jämförelser har gjorts mellan olika kategorier av utsatta områden. Vi har även med jämförelsestatistik för övriga, icke utsatta delar av landet. När det gäller de boende i de utsatta områdena har vi gjort jämförelser mellan kvinnor och män samt mellan personer med svensk och utländsk bakgrund. I vissa fall redovisas även resultat för vissa specifika utsatta områden – för att exemplifiera intressanta fenomen som belyses i rapporten.

Kunskapspartner

Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse

Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse

Statistikmyndigheten SCB

Statistikmyndigheten SCB