Svensksyrierna

arbete och företagandedemografiFakta för förändringprivatekonomiutbildning

1 jun 2022

Med: Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse , Statistikmyndigheten SCB

Denna rapport tittar på demografi, utbildning, arbete och företagande samt inkomster och ekonomi i gruppen svensksyrier. Under åren 2014 till 2018 var personer födda i Syrien den allra vanligaste gruppen invandrare som kom till Sverige från krigsdrabbade länder för att söka asyl. Rapporten visar bland annat att:

• svensksyrier är en relativt ung befolkningsgrupp, nästan hälften av samtliga svensksyrier var 2019 under 25 år

• bara en tredjedel av svensksyrierna är självförsörjande och mindre än hälften har ett jobb att gå till

• den genomsnittliga bostadsstorleken är hälften så stor för svensksyrier jämfört med hela svenska befolkningen

Rapporten är del av vår serie Fakta för förändring där vi belyser situationen för olika invandrargrupper med hjälp av fakta som tagits fram av Statistikmyndigheten SCB. Rapportserien består av sex fristående rapporter som handlar om svenska medborgare med sitt ursprung i Somalia, Syrien, Irak, Iran, Eritrea och Etiopien.  Dessa sex länder utgör nästan hälften av alla utomeuropeiskt födda samt 27,5 procent av alla utrikes födda. Siffrorna ovan inkluderar inte de barn som är födda i Sverige med en eller bägge föräldrar från länderna. Den samlade kunskapen om dessa sex länder ger oss en bättre förståelse för förutsättningarna för de utrikes födda och deras inrikes födda barn.

 

 

Kunskapspartner

Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse

Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse

Statistikmyndigheten SCB

Statistikmyndigheten SCB