Svensketiopierna

arbete och företagandedemografiFakta för förändringprivatekonomiutbildning

1 jun 2022

Med: Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse , Statistikmyndigheten SCB

Denna rapport tittar på demografin, utbildning, arbete och företagande samt inkomster och ekonomi i gruppen svensketiopierna. Rapporten är en av totalt sex rapporter som handlar om svenska medborgare med sitt ursprung i Somalia, Syrien, Irak, Iran, Eritrea och Etiopien. Människor från Somalia, Eritrea och Etiopien utgör mer än häften av den afrikanska gruppen medan medborgare från Syrien, Irak och Iran utgör mer än häften av den asiatiska gruppen. Dessa sex länder utgör nästan hälften av alla utomeuropeiskt födda samt 27,5 procent av alla utrikes födda. Siffrorna ovan inkluderar inte de barn som är födda i Sverige med en eller bägge föräldrar från länderna. Genom rapportserien kan vi bättre förstå förutsättningarna för de utrikes födda och deras inrikes födda barn. Den samlade kunskapen om dessa sex länder ger oss i vår tur en bättre förståelse för större grupper såsom svenska medborgare med afrikansk och asiatisk bakgrund.

Kunskapspartner

Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse

Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse

Statistikmyndigheten SCB

Statistikmyndigheten SCB