Mångfald och näringslivet

näringsliv

23 jun 2023

Med:

Frågorna i undersökningen som presenteras i denna rapport handlar om företagsledare och chefers inställning till mångfald och inkludering, inklusive vilka hinder och möjligheter de ser i detta arbete i det egna företaget. Urvalet bestod av företagare i hela Sverige, och frågorna besvarades av ägare, VD och beslutsfattare. Två huvudfrågor ställdes: “Om och när du träffar kandidater på anställningsintervju, tror du att du påverkas av kandidatens…” och “Spelar det någon roll för dig om du bor granne med en person som är…” Deras svar analyserades sedan baserat på flera demografiska kriterier. Dessa inkluderade företagets storlek, respondenternas kön och deras geografiska plats i Sverige. Platserna delades in i tre kategorier: storstäder mellanstora städer och mellanbygd samt landsbygd. Slutligen bröts svaren också ner i olika regioner i Sverige, inklusive Stockholm, Östra Mellansverige, Småland med öarna, Sydsverige, Västsverige, Norra Mellansverige, Mellersta Norrland och Övre Norrland.

Denna data är viktig för att förstå hur företagsledares attityder och fördomar kan påverka deras beteende i interaktioner både i och utanför arbetsplatsen, och för att ge insikt i hur vi kan arbeta för att bekämpa diskriminering och fördomar i arbetslivet. Resultaten i denna rapport indikerar att trots de framsteg och acceptans vi uppnått, finns det fortfarande djupt rotade fördomar och negativa attityder mot vissa etniska och religiösa grupper.