Valdeltagande och branscher

valdeltagande

8 jul 2023

Med: PwC Sverige

I den här rapporten samlas och jämförs statistik över tid om grupper med bakgrund från Somalia, Eritrea, Etiopen, Irak, Iran och Syrien, med fokus på ekonomisk standard, arbetsmarknad och valdeltagande. Dessa sex länder som utgjort en stor andel av Sveriges totala migration under 2000-talet och utgör 23,1 procent av alla med utrikes bakgrund i Sverige. Människor med bakgrund i Somalia, Eritrea och Etiopien utgör mer än hälften av den afrikanska gruppen (54,7 procent) medan medborgare med bakgrund i Syrien, Irak och Iran utgör mer än hälften av den asiatiska gruppen (50,8 procent). Genom rapportserien kan vi bättre förstå förutsättningarna för de utrikes födda och deras inrikesfödda barn. Den samlade kunskapen om dessa sex länder ger oss en bättre förståelse för större grupper såsom svenska medborgare med afrikansk och asiatisk bakgrund.

Kunskapspartner

PwC Sverige

PwC Sverige