Nyhetsmedia – Sverige

nyhetsmedia

31 maj 2023

Med: IN/LAB

Denna undersökning beskriver vad människor i Sveriges 60 mest utsatta områden har för nuvarande medievanor, medieförtroende och informationsbehov. Undersökningen består av intervjuer med boende i Sveriges utsatta områden. Ett urval av frågor har även ställts till den svenska allmänheten, detta för att kunna se om åsikter, attityder eller uppfattningar skiljer sig mellan utsatta områden och den svenska allmänheten. Syftet med undersökningen är att samla in insikter hur medierna kan utvecklas framöver, få en djupare förståelse över mediekonsumtionen samt se hur tilliten till svensk media ser ut. Det främsta fokuset är kring behov och möjliga lösningar.

Resultatet för den svenska allmänheten och utsatta områden presenteras på totalnivå samt undergrupper, där vi ser hur dessa svar skiljer sig från totalens svar från utsatta områden. De undergrupper som bland annat nämns i rapport är kön, ålder, vilket område man bor i, sysselsättning och om man är född i Sverige eller utanför Sverige.

Kunskapspartner

IN/LAB

IN/LAB