Överbefälhavare Micael Bydén

LiveTalare

2024, 31 maj, 12:45 – 12:55

Huvudscenen

Arrangör: Försvarsmakten

Medarrangör: Järvaveckan

Ämne: Demokrati och politik, Övriga ämnen, Samhälle och bostad

Tillgänglighet: Vi har teckenspråkstolk

Sveriges överbefälhavare, Sveriges försvarsmakt

Micael Bydéns militära karriär startade med utbildning vid Kustartilleriets och Marinens officershögskola 1983. 1986 utbildade han sig till stridspilot i Ljungbyhed, följt av tjänstgöring vid Norrbottens flygflottilj, F 21 Luleå. De två sista åren där var han ställföreträdande divisionschef.

Micael Bydén har betydande insikter i internationella militära sammanhang, bland annat genom tjänsten som biträdande flygattaché och flygattaché i USA som han innehade i fyra år. Han var även stabschef för ett regionalt kommando inom Isaf-styrkan i Mazar-e-Sharif, Afghanistan, 2011.

Micael Bydén har tilldelats en rad militära utmärkelser, både svenska och internationella. Läs mer på https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/sa-leds-forsvarsmakten/overbefalhavaren/ 

ARRANGÖR

Försvarsmakten