Försvarsmakten

Vårt yttersta uppdrag är att försvara landet i alla lägen och ytterst vid ett väpnat angrepp. För att bygga ett starkare försvar övar vi, ofta och mycket, såväl själva som med andra myndigheter och länder.

Världen är i förändring, det är krig i Europa, påverkansoperation och cyberkrigföring har gjort gränsen mellan krig och fred mer otydlig. Det är en av anledningarna till att vi inte kan ta vår demokrati, fred och frihet för given. Ett starkt totalförsvar bestående av både militärt och civil verksamhet är en försäkring för möjligheten att försvara vårt land, vår demokrati och vår befolkning. Totalförsvaret är vi alla.

Tillsammans försvarar vi Sverige och landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer.