Nooshi Dadgostar (V)

LivePartiledartal

2 juni, 19:30 – 20:00

Huvudscenen

Arrangör: Järvaveckan

Medarrangör: Vänsterpartiet

Ämne: Demokrati och politik

Tillgänglighet: Vi har teckenspråkstolk

Språk: Svenskt tal

Partiledare för Vänsterpartiet, Nooshi Dadgostar.

ARRANGÖR

Järvaveckan

Arrangörens Program