Magdalena Andersson (S)

LivePartiledartal

31 maj, 19:30 – 20:00

Huvudscenen

Arrangör: Järvaveckan

Medarrangör: Socialdemokraterna

Ämne: Demokrati och politik

Tillgänglighet: Vi har teckenspråkstolk

Språk: Svenskt tal

Partiledare för Socialdemokraterna, Magdalena Andersson.

ARRANGÖR

Järvaveckan

Arrangörens Program