Lär känna Framtidens Hus verksamheter & partners

2024, 30 maj, 13:00 – 14:15

Seminariescen: Järva

Arrangör: Framtidens hus

Medarrangör: Järvaveckan

Ta chansen att utforska bredden av aktiviteter och projekt vi driver. Från kreativa konstworkshops till praktiska arbetsmarknadsinitiativ, lär känna hur vi stöttar ungas utveckling och kreativitet.

ARRANGÖR

Framtidens hus