Johan Pehrson (L)

LivePartiledartal

31 maj, 16:30 – 17:00

Huvudscenen

Arrangör: Järvaveckan

Medarrangör: Liberalerna

Ämne: Demokrati och politik

Tillgänglighet: Vi har teckenspråkstolk

Språk: Svenskt tal

Partiledare för Liberalerna, Johan Pehrson.

ARRANGÖR

Järvaveckan

Arrangörens Program