Läslandet: 4-dimensionell högläsning för barn

Barn och unga

2024, 1 juni, 12:30 – 12:50

Seminariescen: Järva

Arrangör: Läslandet

Medarrangör: Järvaveckan

Ämne: Barn och unga, Kultur

Språk: Svenskt tal

Läslandet ger barn ordets makt och en arena att agera på! På Järvaveckan erbjuder vi 4-dimensionell högläsning för barn från 3 år och uppåt. De fyra dimensionerna innehåller boken, berättarrösten, improvisation och, viktigast av allt, barnens medskapande. Barnen får bli karaktärer ur boken och hjälpa oss att styra historien i de spännande riktningar de vill.

ARRANGÖR

Läslandet