Läslandet

Läsfrämjarinstitutet driver Läslandet som erbjuder verksamhet med socialt, kulturellt och pedagogiskt innehåll för barn 3-9 år och deras medföljande vuxna, samt även verksamhet i andra format för ungdomar, skola/förskola och utbildning till yrkesgrupper det berör. I Läslandet får barn och deras vuxna en meningsfull, innehållsrik och kostnadsfri fritidsaktivitet med fokus på läsning och konstnärliga processer.