Tidigare event 2023

Morgondagens utbildning: Utbildning och kompetensutveckling för morgondagens arbetsmarknad

Panelsamtal

2023, 1 juni, 15:15 – 16:00

Huvudscenen

Arrangör: Järvaveckan

Ämne: Barn och unga, Demokrati och politik, Vård, skola och omsorg

Tillgänglighet: Vi har teckenspråkstolk

Språk: Svenskt tal

I dagens snabbt föränderliga värld, med teknologiska framsteg och ständigt skiftande marknadskrafter, står vi inför en stor utmaning att säkerställa att våra utbildningssystem och kompetensutvecklingsprogram är tillräckligt rustade för Morgondagens arbetsmarknad. Vilken roll spelar utbildning och kompetensutveckling i att förbereda arbetskraften för framtida jobb? Hur vi kan säkerställa att utbildningen matchar arbetsmarknadens behov och att människor utrustas med rätt färdigheter för framtiden? Vilka konkreta åtgärder politiken kan vidta för att stödja utbildning och utveckling av de färdigheter och egenskaper som är nödvändiga för att vara konkurrenskraftig på morgondagens arbetsmarknad? Hur kan vi anpassa våra utbildningssystem för att möta Morgondagens arbetsmarknad?

MODERATOR

Cecilia Garme

Cecilia Garme har bevakat politik som reporter i många år. Hon har också doktorerat i statskunskap och i över ett decennium lett seminarier om samhällsfrågor. Med kunskap, värme och glimt i ögat lockar hon fram svaren från ministrar, mammor och medlare – och alla däremellan.

PANELDELTAGARE

Camilla Hansén (MP)

Ledamot i utbildningsutskottet

Camilla Hansén är riksdagsledamot från Örebro län. Hon har ansvar för frågor om förskola, skola, högre utbildning och forskning. Hon är uppvuxen i en företagarfamilj, är lärare och har arbetat med lärarutbildningsfrågor på universitetet. Camilla vill att fler ska drömma om att bli lärare för det är Sveriges viktigaste jobb.

PANELDELTAGARE

Nils Styf

Vd, Hemsö Fastighets AB

Hemsö är Sveriges ledande ägare av samhällsfastigheter som förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. – Järvaveckan lyfter många av de frågor som är viktiga för mig och som vi jobbar aktivt med inom Hemsö, som dialog och inkludering.

PANELDELTAGARE

Christer Bergqvist

Stf Generaldirektör och enhetschef på Myndigheten för yrkeshögskolan

Christer har sedan början av 2000-talet arbetat med högre yrkesutbildning och sedan 2009 huvudsakligen med att utveckla Yrkeshögskolan (Yh). Idag arbetar han med frågor som rör kompetensförsörjning och livslångt lärande där Kvalifikationer och validering, tillsammans med olika former av utbildning ger förutsättningar för att klara av omställningen av samhället och möjligheter för individer att vara attraktiva på arbetsmarknaden.

PANELDELTAGARE

Svante Tideman

Vice ordförande för Sveriges Lärare

Svante är gymnasielärare i svenska och engelska, undervisar två dagar i veckan. Som vice ordförande i Sveriges Lärare arbetar han för en likvärdig skola för alla elever och bra villkor för alla lärare.