Tidigare event 2023

Morgondagens trygghet: Polisreformer och brottsbekämpning

Panelsamtal

2023, 31 maj, 15:15 – 16:00

Huvudscenen

Arrangör: Järvaveckan

Ämne: Barn och unga, Demokrati och politik, Samhälle och bostad, Vård, skola och omsorg

Tillgänglighet: Vi har teckenspråkstolk

Språk: Svenskt tal

Att upprätthålla lag och ordning är en grundläggande funktion i varje samhälle, och som samhället förändras och utvecklas behöver vi kontinuerligt arbeta för att säkerställa en trygg och säker framtid för alla. Polisen spelar en viktig roll i att skapa en trygg och säker miljö för oss alla. Det görs rekordinvesteringar i kampen mot otrygghet, och samtidigt diskuteras många lagar och reformer hos den nya regeringen. Vilka åtgärder behövs för att skapa ett rättvist och tryggt samhälle? Vilka reformer behöver genomföras inom polis och rättsväsende för att uppnå detta mål? Vilken roll spelar kulturell mångfald, jämställdhet och tillgänglighet i att öka tryggheten och tilliten till våra brottsbekämpande myndigheter och rättsväsende?

MODERATOR

Alice Teodorescu Måwe

Opinionsbildare på egna publikationen Klartext och bland annat kolumnist i DN. Utbildad jurist med lång bakgrund som opinionsbildare och skribent med ett särskilt intresse för frågor kring integration och arbetsmarknad. 

PANELDELTAGARE

Ardalan Shekarabi (S)

Vice ordförande i riksdagens justitieutskott

Ardalan Shekarabi är socialdemokratisk riksdagsledamot och vice ordförande i riksdagens justitieutskott. Han har var statsråd i den tidigare socialdemokratiska regeringen med ansvar för bland annat socialförsäkringar, offentlig upphandling och den statliga förvaltnings- och arbetsgivarpolitiken.

PANELDELTAGARE

Katja Nyberg (SD)

Talesperson i polisfrågor & ledamot i justitieutskottet

Katja Nyberg är tjänstledig polis, ledamot i justitieutskottet sedan 2018, talesperson i polisfrågor.

PANELDELTAGARE

Christoffer Bohman

Trygghetsstrateg, Skandias Stiftelse Idéer för livet

Trygghetsstrateg med fokus på system och infrastrukturbygge inom området socialprevention och brottsförebyggande arbete. Kopplar offentlig sektor, civilsamhälle och näringsliv med stöd i akademin. För en enad kraft mot utmaningarna vi står i med målet att alla barn och ungas ska få en trygg uppväxt.

PANELDELTAGARE

Ulf Johansson

Regionpolischef, polisregion Mitt

Ulf Johansson är en erfaren polischef som bland annat varit chef i polisregion Stockholm. För närvarande är han chef för polisregion Mitt. Som regionchef ingår han i polisens nationella ledningsgrupp.

PANELDELTAGARE

Liban Warsame

Grundare, föreningen Stoppa skjutningarna

Tre unga män skottskadades i Tensta centrum den 29 december 2020. En av dem, en 19-åring, dödförklarades på sjukhus senare samma kväll. Pojken var Liban Warsames son. Enligt polisen var sonen varken måltavla eller med i något gäng. Nu hjälper han andra föräldrar i Järvaområdet som också har mist sina barn och försöker stoppa våldet genom sin förening Stoppa skjutningarna.

PANELDELTAGARE

Anja Nordenfelt

Grundare och verksamhetschef, Mamma United

Mamma United är en ideell organisation som ger mammor i socioekonomiskt svagare områden information, kunskap, verktyg och motivation att påverka sin och sina barns livssituation med syfte att minska uppkomsten av utanförskap, fysisk och psykisk ohälsa och skapa tryggare bostadsområden där färre barn riskerar att hamna i osunda miljöer. Läs mer om vår verksamhet på www.mammaunited.se.