Tidigare event 2023

Morgondagens teknik: Digitala klyftor i dagens samhälle

LivePanelsamtal

2023, 2 juni, 15:15 – 16:00

Huvudscenen

Arrangör: Järvaveckan

Ämne: Demokrati och politik, Teknik och vetenskap

Tillgänglighet: Vi har teckenspråkstolk

Språk: Svenskt tal

Vi lever i en digital tid, en tid där tillgången till och användningen av teknologi blir alltmer avgörande för individens deltagande i samhället. Teknologin ger oss obegränsade möjligheter: vi kan ansluta oss till omvärlden, utöka vår kunskap, uttrycka vår kreativitet och engagera oss i samhället på sätt som aldrig varit möjligt tidigare. Men samtidigt som dessa möjligheter öppnar upp nya världar för oss, skapar de också en klyfta – en digital klyfta – mellan de som har tillgång till och kan använda digital teknik, och de som inte har det. I ett sammanhang där allt fler tjänster och processer digitaliseras, är det allt viktigare att varje individ har möjlighet att aktivt delta. Vad kan vi göra för att se till att alla får möjlighet att delta i den digitala världen? Och vilka steg kan vi ta för att säkerställa att tekniken används på ett säkert och ansvarsfullt sätt?

En ny rapport, ”Järvaveckan Research: Perspektiv Digital inkludering”, ger en djupgående blick på dessa frågor. Undersökningen och rapporten är framtagen av undersökningsföretaget Novus, på uppdrag av Järvaveckan Research och Google. Genom att jämföra den allmänna svenska befolkningen med de som bor i landets socioekonomiskt utsatta områden, belyser den skillnaderna i tillgång till och användning av digital teknologi. Rapporten är en del i vårt diskussionsunderlag.

MODERATOR

Nisha Besara

Nisha Besara är statsvetare med en bred erfarenhet inom politik, kultur och medier. Under 15 år har hon modererat alltifrån stora heldagskonferenser till digitala seminarier inom skilda ämnen – exempelvis arbetsmarknad, infrastruktur, hållbarhet, skola, integration, skattepolitik och food tech. Nominerad till Årets Moderator och utsedd till en av Almedalens 100 mäktigaste.

PANELDELTAGARE

Linda Westerlund Snecker (V)

Riksdagsledamot

Linda är riksdagsledamot sedan 2014 från Östergötland och arbetar i Trafikutskottet där hon är trafik- och infrastrukturpolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

PANELDELTAGARE

Douglas Thor

Förbundsordförande, Moderata Ungdomsförbundet (MUF)

Douglas Thor är förbundsordförande för Moderata Ungdomsförbundet (MUF). Han är född och uppvuxen i Vetlanda i Småland och valdes på Moderata Ungdomsförbunds förbundsstämma i Arlanda, 25–27 november 2022. Utöver förbundsordförande är Douglas även skolpolitiker i Uppsala och ledamot i Moderaternas partistyrelse. Douglas är 25 år gammal och bor i Uppsala. Han har en lång erfarenhet inom MUF och planerar att bli lärare i framtiden.

PANELDELTAGARE

Anna Wikland

Sverigechef, Google

Anna Wikland är Sverigechef på Google sedan 7 år och sitter även i ledningsgruppen för Google i norra Europa. Utöver detta sitter hon i styrelsen för ICC Sverige och Spiideo. Innan Google var Anna VD på den digitala marknadsföringsbyrån Keybroker och dessförinnan bodde hon i USA under många år där hon arbetade med marknadsföring och försäljning. Anna har dessutom listats av Dagens Industri som en av de 125 mäktigaste affärskvinnorna i Sverige tre år i rad. Hon tilldelades även titeln Sveriges mäktigaste kvinna inom Tech i mars 2017 av Veckans Affärer och har mottagit priset som Framtidens ledare på Chefsgalan 2015.

PANELDELTAGARE

Janne Elvelid

Ansvarig Samhällskontakter, Meta

Janne har arbetet med samhällsutveckling och teknik för Regeringskansliet, EU-kommissionen och Meta. Innan det arbetade han med studien Svenskarna och Internet vid Internetinstitutet och Internetstiftelsen.

PANELDELTAGARE

Carl Piva

Vd, Internetstiftelsen

Carl älskar skärningspunkten mellan samhällets behov och innovativ teknik, och har suttit i ledningen för internationella industriassociationer och börsnoterade svenska bolag. Har är idag VD på Internetstiftelsen som är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation som bidrar positivt till människan och samhället. Internetstiftelsen ansvarar för internets svenska toppdomän .se och sköter drift och administration av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar i syfte att möjliggöra att människor kan nyttja internet på bästa sätt, och stimulera kunskapsdelning och innovation med inriktning på internet.

PANELDELTAGARE

Patrik Sundström

Digitaliseringschef, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Digitaliseringschef på SKR med övergripande ansvar för arbetet till stöd för kommuner och regioners digitala utveckling.