Tidigare event 2023

Morgondagens demokrati: Valdeltagande och politisk inkludering

Panelsamtal

2023, 3 juni, 15:15 – 16:00

Huvudscenen

Arrangör: Järvaveckan

Ämne: Demokrati och politik

Tillgänglighet: Vi har teckenspråkstolk

Språk: Svenskt tal

På denna panel kommer vi belysa den pressande frågan om framtidens demokrati, särskilt när det gäller valdeltagande och politisk inkludering. Vi lever i en tid med stora utmaningar för demokratins överlevnad, och det är nu viktigare än någonsin att skapa en politisk kultur som inkluderar och representerar alla grupper i samhället. Panelen kommer att behandla en rad ämnen, inklusive utmaningar för demokratin, hur vi kan öka valdeltagandet, hur vi kan öka representationen av olika grupper i politiken, och vilken roll digitaliseringen spelar för demokratin.

Under panelen kommer vi att presentera en ny rapport ”Järvaveckan Research: Fakta för förändring – Valdeltagande” som rör valdeltagande i olika demografiska grupper och bostadsområden. Rapporten är framtagen av WSP på uppdrag av Järvaveckan Research och PwC. Statistiken är från SCB.

 

MODERATOR

Peter Salander

Peter är seniorkonsult på Gullers Grupp i Stockholm. Han har 25 års erfarenhet inom tv-journalistik och har arbetat som programledare, redaktör, planeringsredaktör och politikreporter för SVT’s största nyhetsprogram. Han har även arbetat bland annat på Strix Television och för TV4. På Gullers Grupp arbetar Peter med medierådgivning, kriskommunikation, rörlig bild och storytelling för olika plattformar. Peter är ofta anlitad som moderator och för research- och analysuppdrag. Peter har studerat journalistik vid JMK, institutionen för mediestudier vid Stockholms universitet.

PANELDELTAGARE

Leila Ali Elmi (MP)

Riksdagsledamot, integrations- och arbetsmarknadspolitisk talesperson

Leila är riksdagsledamot för Miljöpartiet, ledamot i arbetsmarknadsutskottet och integrationspolitisk talesperson. Hon kryssades in i riksdagen 2018 efter en framgångsrik personvalskampanj i Göteborgs förorter. Leila brinner för jämlikhet, antirasism, förorten och barns uppväxtvillkor.

PANELDELTAGARE

Hamdi Shek Ahmed,

Ordförande, Somaliska Riksförbundet i Sverige

Hamdi Shek Ahmed jobbar inom Stockholms Stad med Konsumentfrågor. Han har varit röstmottagare i valet 2002–2018 och även i EU valet.

PANELDELTAGARE

Rosaline Marbinah

F.d. Sveriges demokratiambassadör

Rosaline har många års erfarenhet av förtroendeuppdrag inom folkrörelser, bland annat som tidigare ordförande för LSU – Sveriges ungdomsorganisationer. Hon kommer senast från Regeringskansliet där hon varit pressekreterare. Rosaline har varit en av regeringens fyra demokratiambassadörer och har suttit i styrelsen för Forum Civ, Ideell Arena, Arvsfondsdelegationen samt haft förtroendeuppdrag inom EU och OSSE. De senaste åren har hon arbetat med påverkansarbete, opinionsbildning och strategisk kommunikation.

PANELDELTAGARE

Kitimbwa Sabuni

Utvecklingsledare, Länsstyrelsen i Stockholms län

Kitimbwa Sabuni är utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Stockholm där han samordnar myndighetens arbete med Agenda 2030 och med att kartlägga och analysera nya utmaningar mot demokratin.