Tidigare event 2023

Jakob Forssmed (KD)

LivePartiledartal

2023, 3 juni, 19:30 – 20:00

Huvudscenen

Arrangör: Järvaveckan

Medarrangör: Kristdemokraterna

Ämne: Demokrati och politik

Tillgänglighet: Vi har teckenspråkstolk

Kristdemokraternas 1:e vice partiordförande, Jakob Forssmed.