Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Utställare

2024, 31 maj-1 juni, 12:00-19:00

Tältplats: F05a

Arrangör: Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Ämne: Övriga ämnen

Tillgänglighet: Ingen textning / tolkning

Språk: Engelskt tal, Svenskt tal

Fredsakademin är en del av Svenska Freds och skapades i syfte att stärka ungas röster och handlingsutrymme i frågor som rör säkerhet, fred, mänskliga rättigheter, och demokrati. Vi arbetar för att engagera unga i arbetet för hållbar fred och säkerhet! På Järvaveckan kan du få prova på att podda, designa din egna fredst-shirt och prata med Fredsakademins fredscoacher om frågor som rör hållbar fred, säkerhet, värnplikt och förebyggande av väpnat våld. På fredagen och lördagen välkomnar vi alla till roliga tävlingar och berikande fredssamtal. Vi ses!

Highlights

31 maj

På Järvaveckan kommer du kunna prova att på att podda, designa din egna fredst-shirt och delta i roliga tävlingar. Du får också träffa Fredsakademin som kan ge svar på frågor om hållbar fred, säkerhet, värnplikt och förebyggande av väpnat våld.

1 juni

På Järvaveckan kommer du kunna prova att på att podda, designa din egna fredst-shirt och delta i roliga tävlingar. Du får också träffa Fredsakademin som kan ge svar på frågor om hållbar fred, säkerhet, värnplikt och förebyggande av väpnat våld.

ARRANGÖR

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen