Svenska Barnmorskeförbundet

Utställare

2-3 juni, 14:00-20:00

Tältyta: A08a

Arrangör: Svenska Barnmorskeförbundet

Ämne: Vård, skola och omsorg

Tillgänglighet: Ingen textning / tolkning

Språk: Engelskt tal, Svenskt tal

Vi kommer ha samtal om barnmorskans profession då, nu och i morgon, och om allas rätt till sexuell och reproduktiv hälsa. Hur ser förutsättningarna ut för barnmorskor i morgondagens Sverige? Och hur jämlik är egentligen vården? Vi kommer ha besök av intressanta gäster som samtalar om allt från vårdformer till föräldraskap och hur tillgängligheten av sexuell och reproduktiv vård ser ut idag.

Highlights

2 juni

15:00 Samtal om Barnmorskans profession tillsammans med SRAT och Svenska Barnmorskeförbundets styrelse. 18:00 Samtal om fackligt samarbete och kompetensutbyte med Union to Union och representanter från utbytet med Ghana.

3 juni

15:00 Samtal med Amel-mottagningen om hur vården ser ut för personer som blivit könsstympade. Finns tillgänglighet i fler delar av Sverige? 18:00 Samtal om hur vi kan stötta föräldraskap tillsammans med Mamma United och Kulturdoula Stockholm som arbetar med grupper som kan ha svårt att nå vården.

ARRANGÖR

Svenska Barnmorskeförbundet