Stockholms läns Bildningsförbund

Hälsa på i Folkbildningstältet! Vi berättar allt om våra spännande utbildningar och kurser som leder till ökad kunskap, bildning och ofta jobb! De nio svenska studieförbunden och alla 29 folkhögskolor i regionen – tillsammans har vi en fantastisk bredd av bildningsmöjligheter! I tältet arrangerar vi också samtal med politiker och folkhögskoledeltagare, minikonserter med kör mm. Välkommen!

Highlights

29 maj

Kl 14 Folkhögskoledeltagare och studiecirkeldeltagare i samtal med politiker Kl 17, Samtal med lokalpolitiker

30 maj

Kl 14 Folkhögskoledeltagare och studiecirkeldeltagare i samtal med politiker Kl 17, Samtal med lokalpolitiker

ARRANGÖR

Stockholms läns Bildningsförbund