Socialstyrelsen

Utställare

2024, 29 maj – 30 maj, 12:00-19:00

Tältplats: C07

Arrangör: Socialstyrelsen

Ämne: Vård, skola och omsorg

Tillgänglighet: Ingen textning / tolkning

Vi vill att du ska ha en bra hälsa och få en god vård och omsorg. Och vi vill prata om hur vi gör det tillsammans med dig! Vi vill få fler att upptäcka cancer tidigt, att vara familjehem, att donera livsviktigt blod, ha bättre tandhälsa och att söka hjälp om man utsätts för våld i nära relation. Och mycket mer som handlar om din hälsa, vård och omsorg. Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet inom vård och omsorg. Vi arbetar för att människor i Sverige ska få tillgång till god vård och omsorg på lika villkor, oavsett vem man är och var i landet man bor.

ARRANGÖR

Socialstyrelsen