Nordiska ministerrådet/Nordregio

Utställare

2024, 29 maj – 30 maj, 12:00-19:00

Tältplats: A02

Arrangör: Nordiska ministerrådet/Nordregio

Medarrangör: Nordens välfärdscenter, Föreningen Norden Stockholm

Ämne: Demokrati och politik

Tillgänglighet: Annat

Språk: Svenskt tal

I Nordens tält får du kika över gränserna till våra grannar. Du får veta allt om nordiskt samarbete, vad vi gör och vilken nytta du som medborgare i Sverige har av samarbetet. Vi informerar bland annat om hur enkelt det är att ta ett jobb, studera och driva företag i ett annat nordiskt land eller flytta till ett grannland. Och vi informerar om det breda kulturutbytet som finns mellan de nordiska länderna. Den som vill kan också få en dos av våra olika nordiska språk. Välkommen!

Highlights

29 maj

I Nordens tält får du kika över gränserna till våra grannar. Du får veta allt om nordiskt samarbete, vad vi gör och vilken nytta du som medborgare i Sverige har av samarbetet. Vi informerar bland annat om hur enkelt det är att ta ett jobb, studera och driva företag i ett annat nordiskt land eller flytta till ett grannland. Och

30 maj

I Nordens tält får du kika över gränserna till våra grannar. Du får veta allt om nordiskt samarbete, vad vi gör och vilken nytta du som medborgare i Sverige har av samarbetet. Vi informerar bland annat om hur enkelt det är att ta ett jobb, studera och driva företag i ett annat nordiskt land eller flytta till ett grannland. Och

ARRANGÖR

Nordiska ministerrådet/Nordregio