Myndigheten för psykologiskt försvar

Utställare

2024, 31 maj-1 juni, 12:00-19:00

Tältplats: B03

Arrangör: Myndigheten för psykologiskt försvar

Ämne: Barn och unga, Demokrati och politik, Samhälle och bostad

Tillgänglighet: Ingen textning / tolkning

Språk: Svenskt tal

Myndigheten för psykologiskt försvar ska bidra till att stärka befolkningens förmåga att kunna upptäcka och motstå påverkanskampanjer och desinformation. Därigenom bidrar det psykologiska försvaret till att skapa motståndskraft och försvarsvilja hos befolkningen och i samhället. Myndigheten för psykologiskt försvar ska verka både förebyggande och operativt och ska kunna fullgöra sina uppgifter i fredstid såväl som i krig. Vi ska bidra till ett starkt svenskt totalförsvar som förebygger konflikter och är fredsbevarande. Ett starkt psykologiskt försvar är inte bara en angelägenhet för Myndigheten för psykologiskt försvar, det är något vi bygger tillsammans – myndigheter, kommuner, organisationer och – inte minst – befolkningen i Sverige.

ARRANGÖR

Myndigheten för psykologiskt försvar