Maskrosbarn

Utställare

2024, 31 maj-1 juni, 12:00-19:00

Tältplats: F04b

Arrangör: Maskrosbarn

Ämne: Barn och unga

Tillgänglighet: Ingen textning / tolkning

Språk: Engelskt tal, Svenskt tal

Barnrättsorganisationen Maskrosbarn har sedan 2005 arbetat med att förbättra levnadsvillkoren för barn vars föräldrar har ett missbruk, psykisk sjukdom eller som utsätter dem för våld. Hos Maskrosbarn får barn mellan 13–19 år stöd av trygga vuxna som också haft det jobbigt när de var unga och de får chans att träffa andra i sin ålder som har en liknande situation. Maskrosbarn erbjuder flertalet stödprogram i Stockholm, Göteborg och Malmö samt digitala stöd på riksnivå. På barnens uppdrag bedriver Maskrosbarn även ett kunskapshöjande arbete för vuxna som arbetar med barn i utsatthet, samt ett påverkansarbete för att förbättra lagar, processer och system. Vi samarbetar med kommuner, regioner, myndigheter och andra aktörer som möter vår målgrupp runt om i Sverige. Läs mer på maskrosbarn.org

ARRANGÖR

Maskrosbarn