KSAN – Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor

I vårt tält får unga tjejer ta plats, höras och ta del av våra olika aktiviteter och utbildningar. Vi vill via vår ledarskapsutbildning riktat till unga tjejer ge deltagarna möjlighet att kliva in i beslutande rum för att göra samhället mer jämlikt, representativt och tillgängligt. Vi fokuserar också på tjejer nu involverade i kriminalitet att få hjälp och stöd att lämna destruktiva relationer och nätverk. Vårt program på Järvaveckan innehåller besök av politiker, röster från ideella organisationer verksamma i Järvaområdet och vi öppnar upp för diskussioner inför kommande EU-val.
Kom och träffa oss!

KSAN är en paraplyorganisation med fokus på alkohol- och narkotikafrågor ur ett kvinnoperspektiv, tjejer och kvinnors hälsa, jämställdhet och en värld fri från våld.

Highlights

31 maj

Fredag 31/5 
14.00: Samtal om att fånga upp tjejer i kriminalitet och utsatthet, med KSAN och Riksförbundet SIMON
17.00: EU-quiz med fina priser

1 juni

Lördag 1/6
13.00: Panelsamtal om ANDTS-frågor, med Annika Strandhäll (S), Anna Starbrink (L) och Karin Rågsjö (V)
16:00: Ta Plats! Om tjejer och ledarskap, med KSAN

ARRANGÖR

KSAN – Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor