KSAN

Utställare

2024, 31 maj-1 juni, 12:00-19:00

Tältplats: G06

Arrangör: KSAN

Ämne: Demokrati och politik

Tillgänglighet: Ingen textning / tolkning

Språk: Engelskt tal, Svenskt tal

I vårt tält får unga tjejer ta plats, höras och ta del av våra olika aktiviteter och utbildningar. Vi vill via vår ledarskapsutbildning riktat till unga tjejer ge deltagarna möjlighet att kliva in i beslutande rum för att göra samhället mer jämlikt, representativt och tillgängligt. Vi fokuserar också på tjejer nu involverade i kriminalitet att få hjälp och stöd att lämna destruktiva relationer och nätverk. Vårt program på Järvaveckan innehåller besök av politiker, röster från ideella organisationer verksamma i Järvaområdet och vi öppnar upp för diskussioner inför kommande EU-val. Kom och träffa oss! KSAN, Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor, är en paraplyorganisation med fokus på alkohol- och narkotikafrågor ur ett kvinnoperspektiv, tjejer och kvinnors häl

ARRANGÖR

KSAN