Kristdemokraterna Stockholm stad

Utställare

2024, 29 maj – 1 juni, 12:00-19:00

Tältplats: E03b

Arrangör: Kristdemokraterna Stockholm stad

Ämne: Demokrati och politik

Tillgänglighet: Ingen textning / tolkning

Moderaterna och Kristdemokraterna delar tält likt förgående år. Inga särskilda aktiviteter förutom deltagande under Järvaveckan.

ARRANGÖR

Kristdemokraterna Stockholm stad