Etableringslyftet (Upplands Väsby, Sollentuna och Sigtuna kommun)

Etableringslyftet är ett kommunövergripande samarbete som med stöd av Europeiska socialfonden utgår från våra deltagares perspektiv i nära samarbete med Arbetsförmedlingen och regionens arbetsgivare. I vårt tält får ni höra om vår innovativa metod som lett till att 74% av snart 900 utrikesfödda långtidsarbetslösa och nyanlända personer fått en anställning eller börjat CSN-studier. Träffa våra språk- och kulturstödjare och hör hur de arbetar. Lyssna på hur kommuner tillsammans med Arbetsförmedlingen kan etablera ett framgångsrikt samarbete med kommunövergripande rekryteringsträffar. Lyssna på våra samtal med våra kommunpolitiker, en kommundirektör, en forskare och en kommunpolis.

Highlights

29 maj

-17.00-17.30 Panelsamtal “Tre kommuner tillsammans – Ett sätt att möjliggöra ett effektivt samarbete med Arbetsförmedlingen kring en målgrupp med stora utmaningar” Mattias Askerson (M), vice KSO Sigtuna kommun & Åsa Rundlöf, enhetschef på AF. – IFS – testa dina kunskaper om olika kulturer – Boka en språk- och kulturstödjare

30 maj

-13.00-13.30 panelsamtal “Näringslivets behov av kompetens 2024, vilka yrkesroller eller förmågor letar företagen efter? Hur ser möjligheterna ut för kortutbildade utrikesfödda att komma in på arbetsmarknaden?” Kristina Cunningham, Svenskt Näringsliv. – IFS – testa dina kunskaper om olika kulturer!

31 maj

-13.30-14.00 “Vilken roll har nytänkande i mötet med de utmaningar som våra kommuner står inför? Per Törnvall kommundirektör -15.00-15.30 “Vad händer om vi pratar med människor istället för att prata om dem?” Kristian Bergström, kommunpolis Sollentuna

1 juni

– Kl ? “Vad händer om vi pratar med människor istället för att prata om dem?” Kristian Bergström, kommunpolis Sollentuna – 17.00 “Hur firar man när man fått in foten på arbetsmarknaden?” Etableringslyftets deltagare uttrycker sig! – Kl ? “Vad säger forskningen om projekt?” Helena Stavreski, MAU

ARRANGÖR

Etableringslyftet (Upplands Väsby, Sollentuna och Sigtuna kommun)