Cancerfonden

Utställare

2-3 juni, 14:00-20:00

Tältyta: B04cd

Arrangör: Cancerfonden

Tillgänglighet: Ingen textning / tolkning

Vi vill sprida kunskap om tidig upptäckt av cancer och deltagande i screeningprogram. Vi vill också visa upp Cancerlinjen som är vår informations- och stödlinjen för cancerdrabbade och närstående.

ARRANGÖR

Cancerfonden