Brottsoffermyndigheten

Utställare

2-3 juni, 14:00-20:00

Tältyta: B06a

Arrangör: Brottsoffermyndigheten

Tillgänglighet: Ingen textning / tolkning

ARRANGÖR

Brottsoffermyndigheten

Kontakt Tältyta

Ulf Hjerppe

Chef för enheten för Brottsofferfonden och Kunskapscentrum

Brottsoffermyndigheten

ulf.hjerppe@brottsoffermyndigheten.se

070-619 57 54