Brottsoffermyndigheten

ARRANGÖR

Brottsoffermyndigheten

Kontakt Tältyta

Ulf Hjerppe

Chef för enheten för Brottsofferfonden och Kunskapscentrum

Brottsoffermyndigheten

ulf.hjerppe@brottsoffermyndigheten.se

070-619 57 54