Barnmorskemottagningar i Spånga-Tensta, Rissne, Rinkeby och Kista

Tältet kommer bemannas av barnmorskor verksamma på barnmorskemottagningar i närområdet Järva. Spånga-Tensta, Rinkeby, Kista och Rissne barnmorskemottagning. Vill du ha barn/fler barn i ditt liv? • Goda Levnadsvanor före och under och efter graviditeter • Barnkonventionen och viktiga artiklar. • Familjecentralen; Beskriva verksamheten och dess 4 ben samt stödet som föräldrar erbjuds genom denna verksamhet. Informera om olika sorters föräldraskapsstöd, exempel på detta är digitalgrupp eller fysiskgrupp med andra föräldrar, amningscafé, eftervårdsgrupper. • Effektivitet med olika preventivmetoder och vilken som är bäst för just den enskilde individen. • Vård efter förlossning

Highlights

29 maj

Barnmorskor verksamma vid barnmorskemottagningar i Järva närområde bemannar tältet, information om allt som erbjuds på barnmorskemottagning och tipspromenad där svaren hittas i tältet!

30 maj

Barnmorskor verksamma vid barnmorskemottagningar i Järva närområde bemannar tältet, information om allt som erbjuds på barnmorskemottagning och tipspromenad där svaren hittas i tältet!

31 maj

Barnmorskor verksamma vid barnmorskemottagningar i Järva närområde bemannar tältet, information om allt som erbjuds på barnmorskemottagning och tipspromenad där svaren hittas i tältet!

1 juni

Barnmorskor verksamma vid barnmorskemottagningar i Järva närområde bemannar tältet, information om allt som erbjuds på barnmorskemottagning och tipspromenad där svaren hittas i tältet!

ARRANGÖR

Barnmorskemottagningar i Spånga-Tensta, Rissne, Rinkeby och Kista