Wellbeing på arbetsplatsen – engagera med effekt

Seminarium

2024, Onsdag 29 maj, 16:15-17:00

Seminariescen: Malmö

Arrangör: Tre

Ämne: Arbetsmarknad och näringsliv

Tillgänglighet: Ingen textning / tolkning

Språk: Svenskt tal

Karolina Anderson, en passionerad hälsoexpert och projektledare, har skapat positiv förändring hos Tres kundservice. Genom att fokusera på medarbetarnas välbefinnande har hon och hennes team på bara ett år uppnått resultat som visar på ökad frisknärvaro, längre anställningstid och ett medarbetarengagemang som gått från under företagets genomsnitt till över. Karolina och andra talare delar med sig om insikter kring hur företag kan skapa bättre förutsättningar och välmående för sina medarbetare genom ökat inflytande och ansvar.

ARRANGÖR

Tre