Våga prata pengar

Seminarium

2024, Lördag 1 juni, 12:30-13:15

Seminariescen: Göteborg

Arrangör: Konsumentverket

Tillgänglighet: Ingen textning / tolkning

Det är många som kämpar för att få pengarna att räcka till och känner skuld och skam rörande sin ekonomi. Alla tjänar på att våga prata pengar – för det finns hjälp att få. Under vårt seminarium kommer du få ta del av erfarenheter från verkligheten genom olika perspektiv där vi pratar om överskuldsättning i det kreditsamhälle vi lever i. Kom och ta del av ett samtal mellan människa och myndighet där intressanta frågeställningar tas upp och lärorika infallsvinklar belyses.

Moderator

Maria Lindstedt

Utredare

Konsumentverket

Paneldeltagare

Cecilia Tisell

Generaldirektör

Konsumentverket

Samar Al-Abayechi

Sundbybergs kommun

Kristofer Krmpotic

Haninge kommun

Tina Fingal

EKSAM

ARRANGÖR

Konsumentverket

Kontakt Seminarier

Elin Eld

Kommunikatör

Konsumentverket

Maria Lindstedt

Utredare

Konsumentverket

maria.lindstedt@konsumentverket.se

Camilla Rosén

Kommunikatör

Konsument Europa

camilla.rosen@konsumentverket.se

Kontakt Tältyta

Elin Eld

Kommunikatör

Konsumentverket

elin.eld@konsumentverket.se