Vad händer om alla bara drar ? Ett samtal om ansvar och framtidstro.

Seminarium

2024, Lördag 1 juni, 15:00-15:45

Seminariescen: Göteborg

Arrangör: Mamma United

Ämne: Samhälle och bostad

Tillgänglighet: Ingen textning / tolkning

Språk: Svenskt tal

Man kan flytta till ett nytt bostadsområde men ingen av oss kan fly den samhällsutmaning som stavas otrygghet. Vad händer med platsen när samhällets institutioner backar och människor känner sig tvungna att flytta? Var ligger ansvaret? Mamma United bjuder in till samtal utifrån scener ur Karin Wegesjös dokumentärfilm “Om alla bara drar”. I samtalet deltar Christoffer Bohman, trygghetsstrateg hos Skandias Idéer för livet, Georgia Theorin, verksamhetschef Gålöstiftelsen, Nazira Abzalova, huvudperson i dokumentären, Anders Österberg, ordförande (S) i exploateringsnämnden, Martin Fors, fastighetschef Einar Mattsson samt Karin Wegesjö, regissör bakom filmen ” Om alla bara drar”. Moderator Anja Nordenfelt, Mamma United. Samtalet sponsras av Einar Mattsson, en av grundarna till Global Village.

Moderator

Anja Nordenfelt

Verksamhetschef och grundare av Mamma United

Mamma United

Mamma United är en ideell förening som stöttar mammor att påverka sitt eget och sina barns livssituation. Det gör vi b.la genom vårt kostnadsfria utbildningsprogram som rustar mammorna med kunskap och verktyg. Vi bygger tillit till samhällsviktiga funktioner genom dialog och möten. Läs mer på mammaunited.se.

Paneldeltagare

Christoffer Bohman

Trygghetsstrateg Idéer för Livet

Skandia

Georgia Theorin

Verksamhetschef

Gålöstiftelsen

Nazira Abzalova

Huvudperson i dokumentärfilmen Om alla bara drar

Anders Österberg

Ordförande (S) i exploateringsnämnden

Stockholms Stad

Martin Fors

Fastighetschef

Einar Mattsson

Karin Wegesjö

Regissör bakom dokumentärfilmen "Om alla bara drar"

ARRANGÖR

Mamma United