Samverkan i Järva

Seminarium

2024, Fredag 31 maj, 16:15-17:00

Seminariescen: Göteborg

Arrangör: Victoriahem

Ämne: Samhälle och bostad

Tillgänglighet: Ingen textning / tolkning

Språk: Svenskt tal

Moderator

Daniel S Mattsson

Regionchef

Victoriahem

ARRANGÖR

Victoriahem