Panelsamtal om samhällsförändring: Organisationers kraftfulla betydelse i närområdet

Postkodstiftelsen har gett finansiellt stöd till många olika organisationer som jobbat utifrån det lokala perspektivet och som har lång erfarenhet av det. Kom och lyssna på organisationerna Changers Hub, Hej Främling! och Järvas gemensamma krafter som samtalar om den kraftfulla betydelsen av organisationer som är från närområdet, arbetar i det lokala och bidrar till samhället i stort. Lyssna på deras berättelser om framgångar, motgångar och lärdomar. Sist men inte minst, hör de resonera kring vad som saknas för att vi ska nå ett jämlikt samhälle. Du kommer få möjlighet att ställa frågor till panelen och även oss på plats. Välkommen!

Moderator

Robert Brodén

Projektledare

Svenska Postkodstiftelsen

Paneldeltagare

Neda Khezerian

Verksamhetsledare Changers Hub HQ / Tech / Sports

Changers Hub

Nathalie Johansson Billing

Regionchef syd

Hej Främling!

Tayib Ibrahim Abdullahi

Ordförande

Järvas gemensamma krafter

ARRANGÖR

Svenska Postkodstiftelsen