Ortengrabben – Samhällets mest utsatta?

Seminarium

2024, Lördag 1 juni, 16:15-17:00

Seminariescen: Göteborg

Arrangör: MÄN

Ämne: Barn och unga

Tillgänglighet: Annat

Språk: Svenskt tal

Panelsamtalet tar avstamp i de repressiva åtgärder i form av visitationszoner, vistelseförbud och rasprofilering som drabbar pojkar och unga män i våra förorter. Hur kan civilsamhället svara på en alltmer repressiv samhällsutveckling? Vi behöver skapa medvetenhet om de utmaningar som pojkar och killar i utsatta områden möter, samt att inspirera till handling och samarbete mellan olika samhällsaktörer för att skapa en tryggare och mer rättvis framtid. Organisationen Män har nu i 30 år arbetat med att bredda definitionen av våld till att innefatta utöver fysiskt våld även psykiskt och strukturellt våld. Vi tror väldigt starkt på att motsatsen till våld är omsorg och att repressiva metoder föder och göder ett mer våldsamt samhälle.

Moderator

Amra Bajric

Press och opinionsansvarig

Organisationen MÄN

Paneldeltagare

Shahab Ahmadian

Ordförande för MÄN

Organisationen MÄN

I grunden är Shahab journalist och har arbetat med att utveckla metoder för att lyfta röster i utanförskap och ge människor möjligheten att äga sin egen berättelse. Shahab var med och startade Sveriges första fängelseradio där han fick upp ögonen för destruktiva mansnormer i de intagnas berättelser.

Faysa Idle

Författare, Poet

Faysa Idle (f. 1998) växte upp i Tensta och har förlorat både vänner och familjemedlemmar i det svenska gängkriget. I dag verkar hon som poet och kreatör. Ett ord för blod är hennes första bok.

Markus Antonsson

Egen företagare/Frilansare

ARRANGÖR

MÄN