Kristdemokraterna

Seminarium

2024, Torsdag 30 maj, 12:30-13:15

Seminariescen: Järva

Arrangör: Kristdemokraterna Stockholm stad

Ämne: Demokrati och politik

Tillgänglighet: Ingen textning / tolkning

Språk: Svenskt tal

Lägger till detta senare

ARRANGÖR

Kristdemokraterna Stockholm stad