Kan vi bygga bort elevernas frånvaro från skolidrotten?

Seminarium

2024, Torsdag 30 maj, 13:45-14:30

Seminariescen: Göteborg

Arrangör: Carlstedt Arkitekter

Ämne: Demokrati och politik, Samhälle och bostad, Vård, skola och omsorg

Tillgänglighet: Ingen textning / tolkning

Språk: Svenskt tal

Skolans omklädningsrum har blivit en plats för mobbing och utsatthet, och allt färre väljer att byta om inför idrotten. Vi vill visa att det finns alternativ. Det går att bygga bort otryggheten, diskrimineringen och utsattheten.

Carlstedt Arkitekter bjuder in till ett seminarium med fokus på att utifrån ett normkritiskt förhållningssätt hitta lösningar som ökar inkludering.

Arkitekt SAR Anette Eriksson beskriver hur arkitektur och sociala relationer samspelar och hur man faktiskt kan bygga bort ojämlikhet.
Seminariet modereras av Emma Börjesson från Högskolan i Halmstad. Silva Rogerio från organisationen Lockerroom Talk, Ellie Ala-Kojola från RFSL Ungdom och Ruth Aurell, tidigare elev på Berga naturbruksgymnasium ger sin syn på problematiken.

Moderator

Emma Börjesson

Projektledare & jämställdhetsansvarig

Högskolan i Halmstad

Paneldeltagare

Anette Eriksson

Arkitekt SAR/MSA, affärsansvarig skola

Carlstedt Arkitekter

Anette Eriksson är arkitekt med lång erfarenhet av att projektera skolor och förskolor och av att hitta innovativa lösningar som minskar diskriminering. Anette har arbetat med utformning av omklädningsrum både i räddningstjänsten och i skolan för att öka inkludering och bygga bort ojämlikhet.

Silva Rogerio

Lockerroom Talk

Ellie Ala-Kojola

RFSL Ungdom

Ruth Aurell

tidigare student

ARRANGÖR

Carlstedt Arkitekter