Hur kan vi göra biblioteken ännu farligare?

Seminarium

2024, Fredag 31 maj, 15:00-15:45

Seminariescen: Göteborg

Arrangör: Sveriges Författarförbund

Ämne: Demokrati och politik, Kultur, Samhälle och bostad

Tillgänglighet: Ingen textning / tolkning

Biblioteken har länge varit i frontlinjen och utsatts för attacker vad gäller bokinköp, utsmyckning med regnbågsflaggor och sagostunder med drag queens mm. Uppenbarligen är biblioteken en skrämmande plats, vars verksamhet behöver kontrolleras och begränsas av den som skräms av fritt tänkande individer. Kan biblioteken bli ännu farligare? Skapa medborgare som tänker ännu friare, bryter mot fler normer, läser fler böcker, lär sig fler språk, blir bättre på källkritik och ställer högre krav på sina politiker? Med stärkta bibliotek och bemannade skolbibliotek stärker vi också demokratin och de självständiga medborgarna. Hur stärker vi bäst biblioteken och skapar fler och farligare bibliotek?”

Moderator

Gustav Fridolin

folkhögskolelärare och tidigare utredare av skolbibliotek

Lärare på Stadsmissionens folkhögskola. Tidigare utbildningsminister (MP) och utredare av ny lagstiftning för skolbibliotek.

Paneldeltagare

Torun Boucher

äldre- och kulturborgarråd (V)

Stockholms stad

Frankie Fouganthin arbetar som vänsterpartistiskt kultur- och äldreborgarråd i Stockholm stad.

Mona Suleiman

bibliotekarie

Kista/Rinkeby bibliotek

nMona Suleiman, bibliotekarie på Rinkeby bibliotek med ansvar för språk- och läsfrämjande aktiviteter. Hon är förskollärare i grunden och driver organisationen Föräldraboost.n

Mattias Beruk Järvi

Biblioteksansvarig

Mångkulturellt centrum

Samhällsengagerad bibliotekarie som föreläser om bibliotek och avkolonisering.

ARRANGÖR

Sveriges Författarförbund