Hur kan vi återskapa ungdomarnas förtroende för demokratin?

Seminarium

2024, Fredag 31 maj, 16:15-17:00

Seminariescen: Malmö

Arrangör: Debating Europe

Ämne: Barn och unga, Demokrati och politik, Klimat och miljö, Teknik och vetenskap

Tillgänglighet: Ingen textning / tolkning

Språk: Svenskt tal

Det moderna Europa formades efter kriget och står inför nya utmaningar som klimatförändringar, digitala hot och ökande ojämlikheter. Medborgarna känner sig utestängda och saknar förtroende för staten. Det krävs ett nytt socialt kontrakt som inkluderar alla och lyssnar på medborgarnas behov. ‘2024 Voices – Citizens Speak Up!’ samlar åsikter från 7 länder för att adressera fyra centrala frågor: ekologisk omställning, demokratisk representation, inkluderande tillväxt och ökad säkerhet. Genom lokala evenemang, som det första den 31 maj under Järvaveckan i Stockholm, strävar vi efter att omsätta rapportens resultat i praktiken genom interaktiv debatt och lösningssökande.

Moderator

Negin Azimi

Moderator

Negin Azimi 25-åriga Negin Azimi är en eftertraktad föreläsare, författare och moderator. Negin har en examen inom retorik, en bakgrund som PR-konsult och har fått flera utmärkelser som bl. a. en av Näringslivets Superkommunikatörer.

Paneldeltagare

Sara Övreby

Public Policy and Government Relations Manager

Google Sweden

Sara Övreby is Head of Public Policy, Google in Sweden. She has a strong commitment to society and works to reduce the gap between technology and politics. Previously, Sara worked as Global Public Affairs Manager at Scania, and covered political adviser/press positions for the European Parliament and Government Offices.

Tove Jarl

CEO

Ung Företagsamhet Sverige/JA Europe Sweden

Tove Jarl, vd hos Ung Företagsamhet, en politiskt obunden organisation som inspirerar och tränar unga att i skolan utveckla sitt entreprenörskap och sina företagsamma förmågor.

Ida Drougge

MP Swedish Parliament

Moderata samlingspartiet

Lorentz Tovatt

Programchef för hållbar energi på forskningsorganisationen

Sustainable Innovation

Lorentz Tovatt, programchef för hållbar energi på forskningsorganisationen Sustainable Innovation. Har en bakgrund inom politiken som språkrör för Grön Ungdom och riksdagsledamot för Miljöpartiet. Driver på fritiden sajten Klimatgranskaren.

ARRANGÖR

Debating Europe