AI och unga 2024

29 maj 2024

Med: Google Sverige

Syftet med undersökningen är att samla kunskap om hur unga i Sverige ser på och använder artificiell intelligens (AI). Underlaget i rapporten kommer från respondenter i åldern 15 25 år. Undersökningen genomfördes av Indikator Opinion på uppdrag av Järvaveckan Research i samarbete med Google Sverige. Resultaten från undersökningen är uppdelad i tre delar: utbildning, karriär och livet.

Kunskapspartner

Google Sverige

Google Sverige