Rundabordssamtal och mingel: Civilsamhället – ett kall eller vanligt kneg?

Ett starkt civilsamhälle bestående av självständiga organisationer och ideellt engagerade människor brukar ses som grunden för ett starkt och demokratiskt samhälle. Men hur är förutsättningarna för civilsamhället idag? Och hur är det att arbeta och vara fackligt engagerad på civilsamhällets arbetsplatser?

Shadé Jalali, utredare Unionen, presenterar rapporten Anställd i civilsamhället – ett kall eller ett vanligt kneg? och leder ett rundabordssamtal om civilsamhällets förutsättningar. Efter samtalet bjuder Unionen in till mingel för dig som är verksam i civilsamhället.

Deltagare:
• Victoria Kirchhoff, förste vice förbundsordförande Unionen
• Lawen Redar, S, riksdagsledamot
• Patrik Schröder, samordnare för civilsamhällesfrågor Fremia
• Rodrigo Arce, medlemskoordinator ForumCIV och ledamot i Unionen Stockholms
• Juan Borroye, marknadsförare med fokus på social inkludering Global House

Samtalsledare: Shadé Jalali

ARRANGÖR

Unionen