Miljöpolitisk utfrågning: Hur vill partierna arbeta för klimat och natur i EU?

LivePanelsamtal

2024, 1 juni, 16:00 – 17:00

Huvudscenen

Arrangör: Naturskyddsföreningen

Medarrangör: WWF

Ämne: Demokrati och politik, Klimat och miljö

Tillgänglighet: Vi har teckenspråkstolk

Språk: Svenskt tal

EU-valet den 9 juni är ett av världens viktigaste val för klimat och natur. De beslut som fattas i EU påverkar nästan en halv miljard människor i unionen, men även andra länder påverkas av EU:s politik. En stor del av medlemsländernas miljölagstiftning påverkas eller har sin grund i beslut på EU-nivå, allt ifrån klimatpolitik till skydd av värdefull natur. Samtidigt kommer en betydande del av världens utsläpp från just EU-länderna och den europeiska konsumtionen och produktionen sätter stort tryck på ekosystemen både i EU och andra delar av världen.

I vilken riktning vill partierna styra EU:s klimatpolitik? Vad krävs för att minska utsläppen? Hur vill partierna gynna och skydda den biologiska mångfalden? Kom och lyssna!

PANELDELTAGARE

Jytte Guteland (S)

Riksdagsledamot

Jytte Guteland sitter som ordinarie riksdagsledamot i miljö- och jordbruksutskott och EU-nämnden. Jytte har tidigare varit EU-parlamentariker för Socialdemokraterna mellan 2014 – 2022.

PANELDELTAGARE

Ella Bohlin (KD)

Kandidat till Europaparlamentet

Ella Bohlin har tidigare varit regionråd för Kristdemokraterna i Region Stockholm mellan åren 2014 – 2021 men arbetar idag på public affairs-byrån Rud Pedersen. Ella Bohlin står på tionde plats på Kristdemokraternas EU-vallista.

PANELDELTAGARE

Emma Wiesner (C)

Kandidat till Europaparlamentet

Emma Wiesner tillträdde Europaparlamentet för Centerpartiet 2021, där hon sitter som ledamot i miljöutskottet och fiskeriutskottet. Emma Wiesner är Centerpartiets toppkandidat till EU-valet.

PANELDELTAGARE

Helena Storckenfeldt (M)

Riksdagsledamot

Helena Storckenfeldt har varit ledamot i Sveriges riksdag sedan 2019, där hon sitter som ledamot i miljö- och jordbruksutskottet. Helena Storckenfeldt står inte på Moderaternas EU-vallista.

PANELDELTAGARE

Jonas Sjöstedt (V)

Kandidat till Europaparlamentet

Jonas Sjöstedt var partiledare för Vänsterpartiet mellan 2012 och 2020, ledamot i Europaparlamentet 1995-2006 och riksdagsdagsledamot 2010-2020. Jonas Sjöstedt är Vänsterpartiets toppkandidat till EU-valet.

PANELDELTAGARE

Karin Karlsbro (L)

Kandidat till Europaparlamentet

Karin Karlsbro blev invald till Europaparlamentet för Liberalerna 2019, där hon sitter som ledamot i miljöutskottet och utskottet för internationell handel. Karin Karlsbro är Liberalernas toppkandidat till EU-valet.

PANELDELTAGARE

Martin Kinnunen (SD)

Riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson

Martin Kinnunen är sedan 2014 ledamot i riksdagen och sitter som ledamot i miljö- och jordbruksutskottet samt i EU-nämnden. Han är även Sverigedemokraternas miljöpolitiska talesperson. Martin Kinnunen står inte på Sverigedemokraternas EU-vallista.

PANELDELTAGARE

Pär Holmgren (MP)

Kandidat till Europaparlamentet

Pär Holmgren blev invald till Europaparlamentet för Miljöpartiet 2019, där han sitter som ledamot i miljöutskottet. Pär Holmgren är en av toppkandidaterna på Miljöpartiets lista inför EU-valet.

MODERATOR

Beatrice Rindevall

Ordförande för Naturskyddsföreningen

Beatrice Rindevall har varit Naturskyddsföreningens ordförande sedan 2023. Hon har lång erfarenhet av miljöfrågor – bland annat med opinionsbildning, kommunikation och politisk påverkan inom miljöområdet.

MODERATOR

Gustaf Lind

Generalsekreterare för WWF Sverige

Gustaf Lind är sedan 2021 Generalsekreterare för WWF Sverige. Han har tidigare arbetat som diplomat på Utrikesdepartementet och varit statssekreterare på Justitiedepartementet och Statsrådsberedningen.

ARRANGÖR

Naturskyddsföreningen